Apply now
ITSA
Portfolio
September 8, 2018
Original Source

Som å klatra Mount Everest

Gründerane bak Alder møttest i ei songforeining. Nå ønskjer dei å gjera arbeidet til frivillige organisasjonar enklare, gjennom ein app.

– Me ser moglegheiter der andre ser problem, seier Simon Riis Iden (29).

Saman med Håvard Liltved Dalen (26) har han grunnlagt bedrifta Alder. Dei har laga eit datasystem som kan nyttast av frivillige organisasjonar, for å koordinera frivillige.

Bedrifta har eit lite kontor hos LevelUp, inkubatoren til Universitetet i Stavanger. Fleire gründerverksemder deler lokalet. På dataskjermane ved vindauget står ei mengd algoritmar og tal, og det er tydeleg at her manglar det ikkje på den tekniske kompetansen.

Eit av dei store høgdepunkta til gründerbedrifta har vore å vinna konkurransen Min helseidé i 2016. Med ein premie til ein verdi av 500 000 kroner, frå Kreftforeininga, Abbvie, Driv Inkubator og Innovasjon Norge, fekk bedrifta eit godt startår. Sistnemnde har i tillegg støtta Alder med yttarlegare 500 000 kroner. 

Watch video here!